English   فارسی
 
دوشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸
صفحه اصلی
معرفی شرکت
معرفی هیئت مدیره
محصولات
اخبار و رویدادها
تحقیق و توسعه
طنز و ادب
تماس با ما

=============


آمار بازدیدها
امروزدیروزکل
1178101369494

 
نقش سلنیوم در طیور

مقدمه :

ویـروس آنفـلـوانـزا از قـدیمی ترین عوامل بـیـمـاری زای شناخـتـه شـده انـسان و حـیـوانـات می باشد. ولی هنوز هم دانشمندان به عنوان یک تهدید جدی به آن می نگرند. خصوصا در یکصد سال اخیر بیماری آنفلوانزا توانسته بحرانهای جدی در جامعه انسانی ایجاد نماید و صنعت مرغداری که شکل مدرن و صنعتی آن پدیده یکصد سال اخیر می باشد خسارت سنگینی را متحمل شده است و با توجه به افزایش سرعت ارتباطات و حمل و نقل در سالهای اخیر بحران ناشی از آنفلوانزا جدی تر شده و با افزایش تراکم مرغداریها و حساس شدن طیور به علت اصلاح نژاد در جهت افزایش عملکرد و تـولـیـد تهدید ناشی از آنفلوانزا هر روز جدی تر می گردد.

با توجه به خصلت ذاتی ویروس آنفلوانزا و تغییرات سریع ویروس ریشه کنی بیماری در جهان با توجه به اطلاعات و امکانات موجود امکان پذیر نمی باشد. و فعلاً قرنطینه، بیوسکوریتی و واکـسیناسیـون از راه هـای اصلی کنترل بیماری می باشند.

در طیور بحث درمان فعلا مطرح نیست در انسان هم داروهـای موجود فقط در مرحله خاصی از بیماری موثر می باشند و بحث مقاومت ویروس در مقابل داروها هم مطرح می باشد. با در نظر گـرفتن مجموع یافته ها بنظر می رسد همانند برخورد با خیلی از بیماریهای ویروسی افزایش مقاومت بدن و تقویت و تحریک سیستم ایمنی در مقابل بیماری با استفاده از طب آلترناتیو در کنار مبارزه کلاسیک با بیماری ضروری باشد و سلنیوم به عنوان یک ماده مینرال با قدرت کشندگی ویروس آنفلوانزا و افزایش قدرت سیستم ایمنی می تواند منشاء و شروع تحقیقات و پژوهش های بعدی باشد.

به نظر اینجانب که سالها تجربه فعالیت به عنوان مشاور و کلینیسین در صنعت طیور را دارم مطالب مندرج در کتاب که از آخرین متون و مقالات ارائه شده جمع آوری گردیده است می تواند برای کلینیسین های طیور در جهت کنترل بیماری و افزایش عملکرد و برای محققین به عنوان اطلاعات اولیه برای تحقیقات بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

از شرکت عرشیا دارو که در تهیه این مجموعه اینجانب را یاری نموده اند تشکر می نمایم.

<دکتر علی زینالی>


 

نقش سلنیوم در طیور :

سلنیوم نوعی فلز سنگین است که در خاک موجود بوده ولی خاک بطور قابل ملاحظه ای می تواند از نظر سلنیوم فقیر یا غنی باشد. نقش متابولیکی سلنیوم در سال 1972 مشخص گردید.

در آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز سلنیوم موجود بوده و ارتباط مستقیمی مابین سلنیوم و میزان آنزیم فوق وجود دارد.

فقدان سلنیوم در جیره غذایی، تولید و کارآیی آنزیم گلوتاتیون پراکسیدآز را محدود می سازد و منجربه تولید هیدروپراکسیدهای لیپیدی در سلول ها می شـود و بـه دنبـال آن به دیـواره سلولی آسیب می رسد.

پیوند بین نقش بیوشیمیایی سلنیوم و ویتامین E با این پدیده که ایجاد ضایعات سلولی ناشی از لیپید هیدروپراکسید با حذف پراکسید توسط آنزیم گلوتاتیون پراکسیدآز و یا با فعالیت آنتی اکسیدانتی ویتامین E پیشگیری می شود مشخص گردیده است.

آنزیم گلوتاتیون پراکسیدآز آنزیمی است که توسط یک سری از واکنش های شیمیایی رادیکال های آزاد را از مولکول ویتامین E حذف می کند و با از بین بردن پراکسید عامل تشکیل دهنده رادیکال های آزاد، آنهـا را غـیـرفعال می سازد و در نتیجه ویتامین E را برای به تله انداختن رادیکال های دیگر آزاد می کند و در پی آن ویتامین E با حذف رادیکال های آزاد از واکنش متقابل آنها با سلول ها و بافآت هـا جلـوگیری کـرده و از تاثیر سوء آنها می کاهد.

پس می توان نتیجه گرفت که سلنیوم و ویتامین E با حفاظت از چربی های سازنده غشای سلول ها ساختار غشاء را مقاوم می کند و بدینوسیله باعث افزایش قدرت باروری می گردد.

غشاء اسپرماتوزوئید نسبت به آسیب های ناشی از اکسیداسیون حساس است بطوری که این آسیب ها می تواند منجربه کاهش غیرعادی میزان اسپرم و یا کاهش قدرت حرکت و جنبندگی اسپرم گردد و بعضا در مواردی به عقیمی نیز منجر می شود.

در مطالعات میکروسکوپی مشخص شده که اسپرماتوزوئید طیوری که از لحـاظ سلنیوم دارای کـمبود می باشد بخش میانی ناچیزی دارند.

حفاظت از تخمک در طیور بطوریکه رشد جنینی را در طـی مرحـله انکـوبـاسیـون دربر گیرد به شدت به میزان آنتی اکسیدان های جیره وابسته است.

آزمایشاتی که با جیره فقیر از آنتی اکسیدان ها انجام شده کاهش میزان درصد تخم مرغ های بارور را تایید کرده اند که گمان می رود این امر مرتبط با مشکلات اسپرم و مشکلات تخم مرغ باشد.

نـقـص و کمـبود در میزان سلنیوم و ویتامین E می تواند باعث ایجاد نواقص و عوارض غیرطبیعی در مغز، حرکات غیرطبیعی و مشکلات حرکتی در دوره آبستنی شود.

مرغ مادر گوشتی مانند سایر گونه های جانوری با افزایش سن، قدرت و ظرفیت تولید مثلی خود را از دست می دهد ولی می توان با افزایش میزان آنتی اکسیدان های جیره (vitE+Se) شروع دوره کاهش باروری را به تاخیر انداخت.

علائم کلینیکی کمبود سلنیوم در طیور :

1 – نکروز بعضی بافت ها از جمله پیش معده، قلب و عضلات روده ای

2 – هیدروپریکاردیوم و آسیت به همراه کمبود ویتامین E

3 – میوپاتی قلب و پیش معده به همراه کمبود ویتامین E

4 – خیز زیر جلدی (exadative diathesis) به همراه کمبود ویتامین E

5 – کاهش رشد و افزایش مرگ و میر

6 – کاهش رشد پرها

7 – کاهش باروری و کاهش تولید جوجه

8 – افزایش حساسیت نسبت به ابتلا به بیماریها خصوصاً بیماریهای ویروسی.

 

ارتباط بین سلنیوم و آنفلوانزا :

آنفلوانزای مرغی با گذشت زمان تعداد بیشتری از کشورها را درگیر می نماید، هر چند که دولت ها اقدامات پیشگیرانه را به جد انجام می دهند ولی هنوز بیماری در حال گسترش بوده و تعداد کشورهای درگیر با بیماری در سال 2007 نسبت به سال قبل بیشتر شده است.

هنوز ساخت واکسن انسانی به نتیجه نرسیده و داروهای درمان کننده بیماری در انسان فقط در مراحل خاصی از بیماری موثر بوده و مقاومت برعلیه داروهای فوق نیز مشاهده می گردد.

در اثر شیوع بیماری فوق از سال 2003 تا 2007 حدود 240 میلیون قطعه مرغ معدوم یا تلف شده و تعداد بیش از 150 نفر انسان در کشورهای مختلف فوت نموده اند و اکثر خسارات وارد به انسان و صنعت مرغداری در قاره آسیا و آفریقا بوده است.

تغییرات جـدی کـه در ویـروس اتفاق مـی افـتـد ردیـابی، پیش آگهی و کنترل بیماری را با مشکل مواجه می کند، لذا به نظر می رسد در کنار مبارزه کلاسیک با شیوع و انتشار بیماری استفاده از طب آلترناتیو بتواند خسارات وارده را کاهش و به همراهی مبارزه کلاسیک با بیماری به کنترل و ریشه کنی بیماری در جهان منجر شود و در حال حاضر تحقیقات جدی در این خصوص در خیلی از کشورها انجام می شود.

بیماری آنفلوانزای مرغی برای شیوع نیاز به همگرایی دو فاکتور درونی و بیرونی دارد.

فاکتور بیرونی که همان ویروس و عامل بیماریزا است. فاکتور درونی تجمعی است که یکی از آنها تغذیه می باشد و مواد مغذی زیادی وجود دارند که می توانند بر علیه بیماری عمل نمایند که یکی از آنها سلنیوم است که ثابت شده در حفظ سیستم ایمنی ارگانیسم و تهاجم به میکروبها و اجزای ویروس نقش بسزایی دارد.

وجود یا فقدان این ماده معدنی در بروز آنفلوانزای مرغی تاثیرگذار است.

سلنیوم افزودنی زمانی در تولید موردنیاز است که غلات مورد تغذیه طیور به اندازه کافی این ماده را نداشته باشند.

بررسی ها نشان داده اند یکی از راه های بالا بردن مقاومت نسبت به ویروس آنفلوانزا در مورد طیوری که در معرض ابتلاء قرار دارند این است که توسط سلنیوم افزودنی میزان این مینرال را در رژیم غذایی طیور به اندازه کافی بالا برد.

انتشار آنفلوانزای مرغی در سراسر دنیا نمی تواند به تنهایـی بـا فـاکتور خارجی توجیه شود.

بطور منطقی می توان گفت که فاکتور داخلی اساسی بوده، فاکتور خارجی وابسته به موفقیت است و تنها می تواند از طریق فاکتور داخلی عمل کند.

مطالعات نشان می دهد که نقش سلنیوم در فاکتور داخلی آنفلوانزای مرغی اساسی است.

در فصولی که ماکزیموم میزان تخمگذاری وجود دارد به علت دفع میزان بالای سلنیوم از طریق تخم از بدن تعادل سلنیوم در بدن به هم خورده و مقدار آن به حداقل می رسد و بدن حساس به حمله ویروس می گردد و شاید به این دلیل باشد که بیماری در طیور تخمگذار بیشتر مشاهده می گردد.

تخم غـاز mg/kg336، تخم اردک mg/kg307، تخم مرغ mg/kg223، آرد mg/kg47، برنج mg/kg70 و گوشت گاو mg/kg43 سلنیوم دارند.

به عبارتی پرندگان سلنیوم تغذیه ای زیادی برای انسان می سازند در حالی که منبع سلنیوم تغذیه ای پرندگان زیاد خوب نیست، چون منبع اصلی علوفه مورد تغذیه می باشد و مـیزان سلـنیوم علوفه نیز کامـلاً وابـسته به سلـنیوم خـاک می باشد.

در بعضی از کشورها و مناطقی که سلنیوم خاک کم باشد، گیاهان رشد یافته در آن خاک و علوفه مصرفی مرغها از نظر سلنیوم فقیر خواهد بود. مصرف علوفه فقیر از نظر سلنیوم موجب کم شدن سلنیوم دریافتی گردیده و از طرف دیگر میزان تولید بالای تخم مرغ، باعث کاهش سلنیوم ذخیره و به هم خوردن تعادل سلنیوم بدن پرنده می گردد.

با توجه به اینکه سلنیوم عنصر اصلی مورد نیاز سیستم ایمنی می باشد، کاهش زیاد آن موجب افزایش امکان آلودگی با آنفلوانزای مرغی می شود. این موضوع می تواند از لحاظ ماکروسکوپی و میکروسکوپی مورد مطالعه قرار گیرد.

از نظر مطالعات ماکروسکوپی، پراکندگی آنفلوانزای مرغی در سراسر دنیا با کمبود سلنیوم در ارتباط است. بیش از 40 کشور و منطقه در دنیا دچار کمبود سلنیوم می باشد که اروپا، آمریکا، کانادا، آسیا و آسیای جنوب شرقی را شامل بوده و در این خصوص چین بطور جدی دچار کمبود سلنیوم است.

کمبود سلنیوم در 45 بخش مختلف از ایالات و استانهـای چین در نقشه پـراکـنش سلنیوم مشاهده می شود و بعضی مناطق دیـگر چـین نیز دچـار نقـص در مـیزان سلـنـیـوم می باشد.

یک سوم کشور چین دارای سلنیوم در حد نرمال و بقیه دچـار کمـبود است. حـد نـرمال سلنیوم خاک  1/0 میلی گرم/ کیلوگرم می باشد.

مناطقی که میزان سلنیوم آن کمتر از 02/0 میلی گرم/کیلوگرم باشد دچار کمبود جدی سلنیوم ارزیابی می گردد.

پراکنش آنفلوانزای مرغی در چین هماهنگ با نقشه پراکنش سلنیوم در خاکهای چین است. در مطالعات گذشته بیماری آنفلوانزای مرغی، این نکته مشخص گردید که این بیماری در ایتالیا رخ داده،  کشوری که دچار کمبود سلنیوم در خاکهای خود است، و بعد در اسپانیا، روسیه وهلند، که کشورهای اروپایی هستند که خاکشان دچار نقص سلنیوم می باشد.

اولین، بزرگترین و گسترده ترین پنج آنفلوانزای مرغی، در مناطقی رخ داده است که دچار نقص در میران سلنیوم می باشد و مناطقی که در سال 2005 به آنفلوانزای مرغی مبتلا گردیدند همه در مناطق کم سلنیوم واقعند.

آمریکا و کانادا، بررسی مرتبطی با میزان سلنیوم در خاکهایشان و بیماری آنفلوانزا دارند و اپیدمی آنفلوانزای مرغی در سال 2005 با مناطق کمبود سلنیوم در روی نقشه پراکندگی سلنیوم آمریکای شمالی مطابقت می کند.

طبق گزارشات در جنوب شرق آسیا مناطق کم سلنیوم ارتباط مستقیمی با موارد ابتلای انسانی به آنفلوانزا داشتند.

بیماری Keshan در دوران اولیه پایه ریزی کشور چین به علت کمبود سلنیوم در آنجا وجود داشته است.

این بیماری بصورت سرفه، احساس ضعف و درد در ناحیه سینه، اشکال در تنفس، ادم عمومی، ادم ریوی و ضعـف در عمـلکرد قلب بروز پیدا کرده و منجربه مرگ می شود.

بررسی ها، ویروس Coxsackies را در قلب فرد مرده براثر این بیماری شناسایی کردند و سئوال این بود که چرا این ویروس که در حالت نرمال و بطور معمول خوش خیم بوده و ایـجاد بیمـاری نـمـی کـند به حـالـت بـدخـیم تغییر شکل می دهد؟

بررسی های بعدی نشان داد که این به دلیل کمبود سلنیوم می باشد و ابتدا Zhan Enlai یک تصمیم سریع اتخاذ کرد مبنی بر اینکه 9 میلیون نفر در 310 منطقه در بیش از 10 ایالت از مکمل سلنیوم استفاده کردند و به این طریق بیماری کنترل گردید، این یکی از شگفت انگیزترین دستاوردهای جهانی بود.

در نهایت می بایست در اپیدمی های بعدی آنفلوانزای مرغی به ارتباط ماکروسکوپی بین بیماری و کمبود سلنیوم توجه نمود و در کشورهایی که مقدار سلنیوم خاک مشخص نشده بهتر است سریعاً در این خصوص اقدام نمود.

2 – ارتباط میکروسکوپی بین آنفلوانزای مرغی و سلنیوم:

الف – ارتباط مستقیم بین سلنیوم و ویروس :

سلنیوم یک عنصر مفید و ضروری برای تولید مثل موجودات زنده بوده ولی عنصری مضر با قدرت سمیت زیـاد است و آستانـه جـدایـی این دو مـورد بسیار ضعیـف می باشد.

بالاترین مقدار ذخیره سلنیوم در مایع منی، اسپرم و تخمک حیوانات می باشد. در دوره ماکزیموم تولید تخم در پرندگان احتیاج به سلنیوم، در بالاترین حد است که منجربه کمبود جدی سلنیوم در بدن پرنده می شود و این در دستورالعمل های ژنتیکی تولید مثل معین شده است یکی از وظایف اصلی و عمده ژنهایی که در تولید مثل نقش دارند، نگـه داشتن مقـدار بـالایـی از سلنیوم در مجرای اسپرم و لوله های فالوپ است تا در تولید مثل استفاده شوند.

با توجه به دستورالعمل ژنتیکی برای تامین نیازمندیهای تـولید مثل، پـرنـدگان سلنیوم را در تـخم هـای خـود ذخیـره می کنند.

تولید مثل ویروس ها هم، نیازمند به سلنیوم بوده و با توجه به تکثیر بالای ویروسها این میزان بیشتر می باشد، ولی سلنیوم موردنیاز برای یک ویروس بسیار کم است و اگر سلنیوم کافی در بدن حیوانات موجود باشد، ویروسی که وارد بدن می شود به علت مسمومیت ناشی از سلنیوم بالا از بین می رود به عبارت دیگر ویروس خودش را با سلنیوم مسموم می کند و این یک نمونه شماتیک از مبارزه سم با سم است و همینطور یک روش مبارزه و دفاع از نوع پیشگیری است، نه وقتی بیماری اتفاق می افتد.

در مقابل وقتی سلنیوم در بـدن کـم بـاشد، این برای ویروس ها بسیار آسان است تا هجوم آورند چـرا کـه آنها می توانند مقدار کافی از سلنیوم را بـرای تـکثیر بـدست آورند بـعلاوه جهش در ویروس ها همیشه در محیطی رخ می دهد که از نظر سلنیوم دچار کمبود باشد و این محیط برای تولید مثل ویروس ها بسیار مناسب است.

محققین دانشگاه تکنولوژی تگزاس، از دپارتمان غذا و تغذیه، جولیا اسپالهولز و مالوری بویلان در بررسی هایی که در آسیای جنوب شرقی و تایلند انجام دادند به این نتیجه رسیدند که اگر سلنیوم در غذای طیور و حیوانات به حد کافی باشد، می تواند از شیوع آنفلوانزا جلوگیری کند و جلوی جهش ویروس را بگیرد.

محققین دپارتمان کشاورزی ایالات متحده (USDA) مشاهده نمودند در موش هایی که رژیم غـذایـی آنها از لـحاظ سلنیوم غـنی نباشد، بـاعث می شود در ویروس های آنفلوانزا جهش رخ دهد و این خطرناک خواهد بود. سلنیوم یک ماده معدنی ضروری است که کمک می کند به حمایت از سلول در مقابل آسیب های رادیکال های آزاد که در طی دوره آلودگی به ویروس تولید می شوند.

اسپالهولز و بویلان بعد از بررسی در منطقه بنگلادش پیشنهاد می کنند که رژیم های مناسبی از مکمل های سلنیوم می تواند سمیت آرسنیک را کاهش دهد.

آنـها معتقدند کـه آرسنیک، دفع سلنیوم از بدن را تـسریع می کند و باعث کاهش میزان سلنیوم بدن می گردد و از طرفی، در مناطقی که انسانها از لحاظ دریافت پروتئین حیوانی، فقیر باشند و خاک منطقه نیز فقیر از نظر سلنیوم باشد، مسمومیت آرسنیک ناشی از مصرف آبهای آلوده بیشتر مشاهده می شود.

اسپالهـولـز معتقد است کـه مـکمل هـای سلـنیوم می توانند با بیماریها از طریق تقویت سیستم ایمنی مبارزه کنند و مقدار بالای آن می تواند بطور مستقیم سلول های مضر، مانند سلول های سرطانی، باکتری ها و ویروس ها را تخریب کند و ایـن خـاصیت قـابـل تـوجه سلنیوم است که اجازه می دهد فقط سلول هایی که برای بدن مضر هستند را هدف قرار دهد و سلول های دیگر را دست نخورده باقی گذارد.

همچنین اسپالهولز معتقد است خاصیت کارسینواستاتیک سلنیـوم مـربـوط به حمـایـت سلنیوم از سلول در مقابل رادیکالهای آزاد می باشد.

اسپالهولز و همکاران، لنزهای طبی را با سلنیوم پوشاندند تا از رشد و تکثیر باکتری ها بر روی لنزها جلوگیری نمایند و آزمایش را روی خرگوش انجام دادند و نتیجه این شد که سلنیوم می تواند حدود دو ماه در محافظت از لنزها موثر بوده از رشد و تکثیر باکتری ها روی لنزها جلوگیری کنـد و ایـن تکنولوژی می تواند برای ساخت داروهای درمان کننده آنفلوانزا نیز بکار رود.

محققین فوق امیدوارند که سلنیوم به دسته داروهایی مانند آنتی بیوتیک، آنتی ویرال و آنتی کانسرها وارد شود.

مردم باید بدانند سلنیوم مضر است و همینطور باید بدانند که راه ارزان و مناسب برای کاهش ریسک سلامتی شان، استفاده از سلنیوم است.

هـمـه کـارهـا بـرای کـاهش ریسک است چون نمی توانیم آن را به صفر برسانیم ولی می توان آن را تا کمترین حد کاهش داد.

آزمایشات نشان می دهد که میزان کافی از ترکیبات میکرومولکول های سلنیوم می تواند ویروس را در خارج از بدن ارگانیسم مهار کند و ترکیبات غیرارگانیک سلنیوم می تواند لوکو ویروس های گاوی را در خارج از بدن مهار کند.

Chen Junshi متـخصص تغـذیه در کشور چین اشاره می کند به این نکته که سلنیوم تنها عنصر غذایی است که ارتباط مستقیم با آلودگی ویروسی دارد.

ب – ارتباط غیرمستقیم بین سلنیوم و ویروس ها :

اخیراً گزارشات زیادی در مورد تاثیر و نقش غیرمستقیم سلنیوم و ویروس ها وجود دارد و نکاتی در مورد اینکه مکمل های سلنیوم توانسته اند تعداد و فعالیت سلول های NK (کشنده طبیعی) را افزایش دهند، مشخص شده است که سلول های NK مانند بسیاری از سلول های ایمنی و کشنده بدوی نوعی از T-cellها هستند و ظرفیت ایمنی و کشندگی بالایی دارند.

آزمایشات نشان می دهند که ظرفیت کشندگی NK-cell 6 تا 20 برابر بالاتر از سایر سلول های ایمنی می باشد.

افرادی که به فرایندهای بیولوژیک توجه می کنند مشتاقانه منتظر ظهور محصولات و تولیدات جـدیـدی هستند کـه بـاعـث افـزایش NK-cellها می شوند.

استفاده از چای غنی شده با سلنیوم، باعث افزایش 20 تا 100 درصد میزان NK-cell می شود، خصوصاً مصرف چای سفید غنی شده با سلنیوم، نتایج مطلوب تری هم داشته است و بررسی ها نشان می دهد فعالیت NK-cellها ارتباط نزدیکی با موجودیت سلنیوم دارد.

اثرات غیرمستقیم دیگر سلنیوم بطور عمده در ارتباط با افزایش ظرفیت و قدرت ایمنی در دفاع مقابل ویروس ها در پرندگان است.

مکمل های سلنیوم دار می توانند بطور عمده ظرفیت فاگوسیتی لکوسیت های چند هسته ای را افزایش دهند، تعداد لکوسیت ها و لنفوسیت ها و نوتروفیل ها را در خون افزایش دهند.

مجـموعه اینها اثرات غیرمستقیم سلنیوم در افزایش عملکرد سیستم ایمنی و افزایش ظرفیت آنتی ویروسی در پرندگان می باشد.

در آزمایشاتی که در مناطق با شیوع بالای دو بیماری هپاتیت B و سرطان کبد وجود داشت، انجام شده، با مصرف مکمل های دارای سلنیوم بالا این دو بیماری کاهش یافته است.

استفاده از سلنیوم به میزان مناسب فاکتور کلیدی در پیروزی در مقابل آنفلوانزای مرغی است و با توجه به موارد ذکر شده، مقدار زیاد سلنیوم لازمست تا طیور بتوانند در مقابل آنفلوانزا مقاومت کنند.

ولی با توجه به محدوده بسیار باریک مابین عملکرد سالم و بـی خـطر سلنیوم بـا مـقدار خـطرنـاک آن، مـصرف مکمل های سلنیوم محدودیت دارد به همین منظور فرم های مختلفی از سلنیوم تولید شده است.

1 – سلــنـیـوم ارگـانـیـک کـه فـاصلـه بین مقدار بی خطر و مقدار خطرناک نسبتاً زیاد است.

2 – سلـنیوم غـیرارگـانیک کـه فاصله بین مقدار سالم و بی خطر آن با مقدار مسمومیت زا بسیار کم است.

3 – نانو سلنیوم که مسمومیت شدید با این نوع سلنیوم 7 برابر کمتر از سلنیوم غیرارگانیک و 3 برابر کمتر از سلنیوم ارگانیک است.

مـقـدار سلـنـیـوم مـوردنـیـاز برای پرندگان در طی دوره رشد mg/kg4/0-2/0و بـرای دوره تخمگذاری mg/kg5/0 می بـاشـد و بـه عـنوان یـک آنـتـی عـفـونتmg/kg8/0 می باشد.

در طبیعت، انسان با بهره برداری افراطی، موجب تخریب اکـولـوژی سلـنیوم مـی گـردد، بـا تـوسعـه صـنعتی مقدار دی اکسید سولفور تولیدی بالا رفته و تبدیل به باران اسیدی شده و موجب کاهش جذب سلنیوم می گردد.

با نائل شدن به پیشرفت های فراوان افزایش راندمان تولید تخم مرغ، باعث به هم خوردن تعادل سلنیوم گردیده ونهایتا منجربه شیوع آنفلوانزا در پرندگان می گردد و خسارت فراوان به صنعت مرغداری در کل جهان وارد می نماید. لذا بهتر است کشورهای جهان نسبت به بررسی وضعیت سلنیوم خاک اقدام نمایند چرا که سالانه به علت توسعه کشورها و صنعتی شدن آنها قابلیت استفاده از سلنیوم کاهش می یابد.

به عنوان مثال میزان مصرف سلنیوم توسط یک انگلیسی در طی 20 سال اخیر به نصف مقدار قبلی کاهش یافته است و انگلستان اکنون در حال تبدیل شدن به یک کشور کم سلنیوم می باشد.

لذا بهتر است نقشه پراکندگی سلنیوم جدید برای کشورها ترسیم گردد.

در حال حاضر با توجه به اطلاعـات بـدست آمده، می بایست برای مردم و پرندگان، مکمل های سلنیوم بصورت اضافی داده شود و از طرف دیگر باید بطور دائم ذخیره سلنیوم خاک را افزایش دهیم و با غنی کننده های سلنیوم خاک را بارور ساخته تا گیاهان میزان بالاتری سلنیوم جذب و تبدیل نمایند تا در غذای انسان و پرندگان میزان بالاتری از سلنیوم بصورت ارگانیک موجود باشد.

میزان سلنیوم موردنیاز برای هر فرد توسط WHO 200 میکروگرم در روز پیشنهاد شده و حداقل تعیین شده توسط WHO برای هر فرد در روز 50 میکروگرم می باشد که بررسی ها نشان داده است که عمدتاً میزان دریافتی هر فرد خیلی پایین تر از حداقل موردنیاز می باشد.

کشور فنلاند در خصوص غنی سازی خاک از نظر سلنیوم موفق عمل کرده است.

فنلاند یکی از کشورهای فقیر از نظر سلنیوم بوده وقتی بالا بودن میزان ابتلا و مرگ و میر براثر بیماری های قلبی در این کشور نسبت به کشورهای با سلنیوم کافی و زیاد بطور واقعی و جدی به اثبات رسید، غنی سازی خاک با سلنیوم شروع گردید و میزان سلنیوم مصرفی هر فرد در فنلاند به 90 میکروگرم در روز افزایش یافت.

شایان ذکر است که غنی سازی خاک از نظر سلنیوم، بدون کنترل و کاهش آلودگی های صنعتی بخصوص دی اکسید سولفور، منجربه غنی شدن گیاهان آن منطقه نخواهد شد چرا که دی اکسید سولفور باعث خواهد شد که گیاهان نتوانند بارورکننده ها را جذب کنند.

نقش سلنیوم در کیفیت گوشت :

مینرال ها خصوصاً سلنیوم می توانند منجربه تغییرات فیزیولوژیک در بافت ماهیچه ای شود که این هم منجر به تغییراتی در کیفیت گوشت دام و طیور خواهد شد. تبدیل عـضلات و مـاهـیچـه ها بـه گـوشـت شامل یک سری پروسه های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی به همراه یک سری تغییرات پیوسته در خواص بافت عضلانی است.

کیفیت گوشت می تواند دلپذیری فرآورده، میزان پذیرش فرآورده توسط مصرف کننده و سهم فرآورده در رژیم غذایی افراد را تحت تاثیر قرار دهد.

کیفیت گوشت توسط خواصی از قبیل رنگ، طعم، بو، تردی و نرمی، میزان آب، رشد میکروبی و آلودگی مشخص می گردد. فاکتورهایی از قبیل ژنتیک سن، جنس، رژیم غذایی، مدیریت زیستی حیوان و مراقبت قبل و بعد از کشتار می تواند کیفیت فرآورده را تحت تاثیر قرار دهد.

در این بحث تاثیر رژیم غذایی خصوصا سلنیوم در کیفیت گوشت بررسی خواهد شد و به همین جهت قبلا فرآیند اکسیداسیون چربی ها توضیح داده می شود.

در فرآیند اکسیداسیون چربی ها، اسیدهای چرب غیراشباع با دارا بودن تعداد زیاد اتصال مضاعف بوسیله رادیکالهای آزاد مورد حمله قرار می گیرند و اتصال هیدروژنی بسیار ضعیف در گروه CH2 چـربـی، سبب تشـکـیـل رادیـکال اسیدهای چرب می شود. رادیکال های اسیدهای چرب به صورت های مخـتـلف در واکنش هـای شیـمـیایـی شرکت می کنند. فرآیندهای هوازی سلول ها باعث تغییر در ساختمان مولکول ها و اتصال آنها به O2 جهت تولید یک هیدروپراکسید و یک رادیکال اسید چرب دیگر می شود و این فرآیند می تواند با یک سری واکنش های زنجیره ای تا تبدیل تمام اسیدهای چرب غیراشباع دارای اتصال مضاعف زیاد به رادیکال دنبال می شود.

هیدروپراکسیدها توسط حرارت، نور و یون های فلزی مثل آهن یا مس به ترکیباتی مانند آلدئیدها، آلکانها، اسیدها و الکل ها، تبدیل می شوند که بسیاری از آنها عامل مزه و بوهای نامطبوع در گوشت می باشند.

اکسیداسیون چربی گوشت از فسفر لیپیدهای زیر غشاءهای سلولی شروع می شود. این فسفر لیپیدها دارای اسیدهای چرب غیراشباع نسبتاً زیاد هستند.

در حیوانات زنده سیستم آنزیمی بسیار کاملی شامل گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون رداکتاز، کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز از تشکیل رادیکال های آزاد جلوگیری می کنند.

سلنیوم به عنوان بخشی از آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و نقش اصلی آن در تولید آنزیم فوق در جلوگیری از اکسیداسیون چربی ها نقش اصلی دارد و همکاری مابین سلـنیوم و ویتامـین E کـه یک ویتامین قابل حل در چربی می باشد این پروسـه را تکمیل می کند ویتامین E در غشاءهای سلولی وجود دارد و اولین خط دفاعی در برابر آسیب سلولی و پراکسیداسیون فسفو لیپیدغشایی می باشد و سلنیوم به عنوان بخشی از آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و بین خط دفاعی سلول در این خصوص می باشد. برای ذخیره و عملکرد مناسب سلنیوم در بدن حیوانات بهتر است سلنیوم موردنیاز حیوانات و طیور از منابع معدنی و ارگانیک تواماً تامین شود.

بررسی ها نشان داده است که مصرف مکمل های ویتامین E و سلنیوم آسیب های اکسیداتیو گوشت را کاهش داده و با کاهش هیدروپراکسیدهای چربی ها بوهای نامطبوع گوشت را کاهش می دهند و مدت نگهداری گوشت در یخچال را افزایش می دهند.

مصرف سلنیوم توانسته است کاهش آب بافت عضله گوشت تولید شده را کند و تدریجی نماید و بدین صورت کیفیت گوشت حفظ شود.

مصـرف کـافـی سلنیوم در حـیـوانـات و طـیور می تواند بخش زیادی از سلنیوم موردنیاز انسان را از طریق فرآورده های دام و طیور مورد مصرف تامین نماید.


 

فهرست منابع :

·         Anonymous;2006. Bird flu natural and alternative treatments. Advanced health and life extension.

·         Eckenfelder, M. Ambient water quality guidelines for selenium. Ministry of environment.

·         Edens, F.W.1997. Potential for organic selenium to replace selenite in poultry diets. Zootechnica International.

·         Ferket, P.R. and Foegeding E.A. 1994. How nutrition and management influence PSE in poultry meat. Broile Industry.

·         Hasslberger, S. 2006. Will nano Selenium help prevent avian pandemic? Health supreme.

·         Hess, J.B.,Downs,K.M. and Bilgili, S.F. 2002. Selenium nutrition and poultry meat quality. Engormix.

·         Jordan F., Alexander, D., Faragher, T., Pattison, M. Poultry disease, 5th. Edition.

·         Munoz, M. The essence of selenium. Research communications.

·         Ratti, J.T, Mose, A.M., Garton, E.O., and Robyn, M. 2006. Selenium levels in bird eggs and effeets on avian reproduction. The joumal of wildlife management.

·         Rotruck, J.T., Pope,A.L., Ganther, H.E., Swanson, A.B., Hafeman, D.G. and Hoekstra, W.G. 1973. Selenium biochemical role as a component of glutathione peroxidase. Science.

·         Spring, P. Maximising meat quality with selenium.

·         Tuker, L. Effect of selenium on breeding and chicks. Consultant nutritionist.

·         Wu,j. and Squires, E.J.1997. The Effect of dietary corn oil, vitamin E and selenium on lipid peroxidation and hemorrhage in chicken liver. Nutr. Biochem.

  تبلیغات ستون سمت چپصفحه اصلی - معرفی شرکت - معرفی هیئت مدیره - محصولات - اخبار و رویدادها - تحقیق و توسعه - طنز و ادب - تماس با ما - عضویت - ورود اعضاء
سایتهای مرتبط - ثبت نام در سایت

کلیه حقوق وب سایت، برای شرکت عرشیا دارو محفوظ می باشد. استفاده از مطالب وب سایت، پیگرد قانونی دارد
طراح: روزبهان یوسفی