تلفن : 33295200 41 98+ | ایمیل : info@arshiadarou.com

پروبیوآنزیم

پروبیوآنزیم

ترکیبات:

 • پروبیوتیک
I.U 20×10^9 Bacillus Licheniformis + Bacillus subtilis
I.U 20×10^9 Enteroccosfaecium
I.U 20×10^9 Lactobacillus acidophilus
 • آنزیم
U 800.000 β-Glucanase 3.2.1.4
U 450.000 β-Glucanase 3.2.1.6
U 4.000.000 β-Xylanase 3.2.1.8
U 148.500 α-Amylase 3.2.1.1
U 2.474.000 Protease
U 800.000 Cellulase

 

دسته: برچسب:
توضیحات

توضیحات

ترکیبی منحصر بفرد از پروبیوتیک و آنزیم

(مکمل پروبیوتیک غنی با آنزیم های متمرکز)

خواص و اثرات:

این فراورده ترکیبی از پروبیوتیک و آنزیم است که هر کدام از این ترکیبات تاثیرات اختصاصی خود را در حیوان مصرف کننده دارد و جدا از تاثیرات اختصاصی، این دو ماده ترکیب سینرژیستی در دستگاه گوارش دارد بطوریکه آنزیم با شکستن مولکول پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای، قندهای مورد نیاز باکتری های مفید دستگاه گوارش و باکتری های وارد شده به دستگاه گوارش توسط پروبیوتیک را تامین می کند.

افزایش باکتری های مفید نیز فعالیت آنزیمی در دستگاه گوارش را افزایش می دهد.

اثرات اختصاصی پروبیوتیک:

 • کاهش تلفات
 • بهبود ضریب تبدیل
 • افزایش کارایی واکسن ها
 • افزایش رشد در طیور گوشتی
 • کاهش عوارض مایکوتوکسین ها
 • تنظیم فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش
 • افزایش جذب مواد غذایی در دستگاه گوارش
 • کاهش تخم مرغ های کثیف و آلوده در مرغ های مادر
 • افزایش و بهبود فعالیت های آنزیمی و متابولیسمی دستگاه گوارش
 • افزایش تولید و بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغ های تخم گذار و مادر
 • کاهش PH روده و نامساعد نمودن محیط روده برای رشد و تکثیر باکتری های بیماری زا
 • جایگزینی رقابتی با باکتری های بیماریزا و حذف و دفع باکتری های بیماری زا از دستگاه گوارش
 • جایگزینی سریع فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش پس از مصرف آنتی بیوتیک ها و مواقع استرس
 • تحریک و تقویت سیستم ایمنی با  افزایش تولید پادتن های موضعی و عمومی و افزایش فعالیت ماکروفاژها

اثرات اختصاصی آنزیم:

 • بهبود ضریب تبدیل غذا
 • افزایش جذب مواد غذایی
 • بهبود یکنواختی وزن طیور
 • کاهش میزان آب مدفوع طیور
 • کاهش ویسکوزیته محتویات روده
 • افزایش انرژی و پروتئین دریافتی طیور
 • بهبود یکنواختی وزن تخم مرغ های تولیدی
 • بهبود کیفیت بستر و کاهش گاز آمونیاک سالن
 • شکستن مولکول پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای
 • افزایش استفاده از مواد خام متنوع در جیره های غذایی
 • افزایش سرعت رشد در طیور گوشتی و کاهش طول دوره پرورش

میزان مصرف:

 • گوساله: ۵۰۰ گرم در یک تن دان
 • طیور: ۵۰۰-۲۵۰ گرم در یک تن دان
 • میکس و مخلوط نمودن یکسان مقدار مورد نیاز در دان اهمیت زیادی دارد.

شرایط نگهداری:

 • در بسته بندی اصلی و در جای خشک، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
 • محصول مقاوم به حرارت پلت سازی است.

بسته بندی:

 • قوطی یک کیلوگرمی پلی اتیلنی