تلفن : 33295200 41 98+ | ایمیل : info@arshiadarou.com

تیاسول

تیاسول

ترکیبات در هر لیتر از محلول:

اکسپیان تا یک لیتر

تیامولین خالص 100 گرم (معادل 125گرم تیامولین هیدروژن فومارات)

 

دسته: برچسب:
توضیحات

توضیحات

مکانیسم اثر:

 • تیامولین، آنتی بیوتیکی نیمه سنتتیک و باکتریواستاتیک می باشد و با باند شدن به تحت واحد ۷۰s ریبوزوم در باکتری های حساس از سنتز پروتئین توسط باکتری جلوگیری کرده و موجب توقف فعالیت های حیاتی باکتری ها می شود.

طیف اثر:

 • در عفونت های ناشی از باکتری های حساس به تیامولین مانند گونه های مختلف مایکوپلاسما، هموفیلوس، لپتوسپیرا، استافیلوکوک، استرپتوکوک، کلستریدیوم پرفرنژنس،  لیستریا، اریزپلوتریکس، پاستورلا، کلبسیلا، کمپیلوباکتر، اشرشیاکلی موثر می باشد.

فارماکوکینتیک:

 • به سرعت از طریق روده جذب و دو ساعت بعد به حداکثر غلظت سرمی رسیده و در بافت ها وارد می شود و در کبد متابولیزه شده و از طریق صفرا دفع می شود.

موارد مصرف:

 • کنترل و درمان مایکوپلاسموزیس از جمله CRD
 • عفونت های ناشی از باکتری های حساس به تیامولین
 • آرتریت های عفونی ایجاد شده توسط باکتری های حساس به تیامولین

مقدار و روش مصرف:

 • ۲۰۰-۵۰ میلی لیتر در هر ۱۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۵-۳ روز با نظر دامپزشک

زمان پرهیز از مصرف:

 • طیور گوشتی ۵ روز
 • در طیور تخمگذار در دوره تولید که تخم مرغ آن ها مصرف انسانی دارد، نباید مصرف شود.

موارد منع مصرف:

 • در حیوانات حساس به تیامولین نباید مصرف شود.
 • ممکن است باعث کاهش اثرات آنتی باکتریال آنتی بیوتیک های بتالاکتام شود.
 • همراه با یونوفورهای کوکسیدیواستات مثل سالینومایسین، موننسین و ناراسین نباید مصرف کردچون می تواند منجر به ایجاد عوارض جدی مثل فلجی غیر قابل برگشت همراه با تلفات شود.

موارد احتیاطی:

 • از مصرف در آب های خیلی سخت پرهیز شود.
 • در صورت امکان با توجه به تست آنتی بیوگرام مصرف شود.
 • در زمان تهیه محلول از دستکش و ماسک استفاده شود و در صورت تماس پوست و چشم با محلول غلیظ با آب فراوان شستشو داده شود.

شرایط نگهداری:

 • در جای خشک، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود.

مدت زمان نگهداری:

 • در بسته بندی اصلی تا ۲۴ ماه، بعد از باز کردن بسته تا یک ماه و بعد از تهیه محلول حاوی دارو تا ۱۲ ساعت مصرف شود.

بسته بندی:

 • بطری یک لیتری پلی اتیلنی (HDPE)