مقالات عرشیا دارو

رنگ مناسب دانخوری برای جوجه های گوشتی و تاثیر آن بر کارایی جوجه ها

هدف این مطالعه پاسخ به این پرسش است که آیا جوجه های گوشتی رنگ خاصی را برای جای

هدف این مطالعه پاسخ به این پرسش است که آیا جوجه های گوشتی رنگ خاصی را برای جای خوراک خود ترجیح می دهند یا خیر و آیا رنگ جای خوراک بر عملکرد آن ها تاثیری دارد؟

نتایج این مطالعه توسط جی.دینز (J. Deines) و همکاران وی در دانشگاه آرکازاس آمریکا و انجمن علمی و بین المللی طیور در آتلانتا آمریکا در ماه ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی ارائه شده است.
صنعت طیور در زمان انتخاب رنگ دانخوری، رنگ های زیادی را ارائه می کند. هدف این مطالعه پاسخ به این پرسش است که آیا جوجه های گوشتی رنگ خاصی را برای جای خوراک خود ترجیح می دهند یا خیر و آیا رنگ جای خوراک بر عملکرد آن ها تاثیری دارد؟
پژوهش تجربی این مطالعه در فارم پژوهشی دانشگاه آرکانزاس آمریکا انجام شده است. در اولین آزمایش ۱,۸۰۰ جوجه نر کاب ۵۰۰ (Cobb 500)به صورت تصادفی در ۲۴ آغل در یک خانه واحد پخش شدند. آب و خوراک مرتب برای آن ها فراهم بود و موارد زیر به عنوان امکانات محیطی آن ها فراهم شد: ۱ فوت مربع( تقریبا۹۲۹ سانتی‌متر مربع) فضا برای هر جوجه، ۵۰ جوجه برای هر آبخوری، ۲۵ جوجه برای هر دانخوری، لامپ های LED مدرن و تمامی مشخصات متناسب با استانداردهای صنعت.
دو نوع طراحی برای آغل ها ایجاد شد. آغل اول ۱۲ رنگ  و با اندازه  ۱۰’x10’بود و شامل چهار دانخوری، از هر رنگ یک عدد (قرمز، سبز، آبی و زرد)، دو آبخوری و ۱۰۰ جوجه در هر آغل می شد.
آغل دوم تک رنگ و با اندازه ۱۰’x5’ بود و شامل دو دانخوری هم رنگ (از هر رنگ ۳ آغل وجود داشت: در کل ۱۲ آغل)، یک آبخوری و ۵۰ جوجه در هر آغل.
وزن جوجه ها در هر آغل در محل و به طور هفتگی در پایان زمان رشد (۶ هفتگی) اندازه گیری شد. مصرف خوراک به ازای هر دانخوری و بر اساس برنامه زمانی زیر اندازه گیری شد: ۷۲-۰ ساعت هر چهار ساعت؛ روز سوم تا هفتم هر ۱۲ ساعت؛ روز هفتم تا چهاردهم هر روز؛ هفته سوم تا ششم هر هفته.
دانخوری های موجود در آغل چند رنگ بعد از وزن کردن سه هفته اول در خود همان آغل، در جهت عقربه ساعت با هم جابجا شدند، از هفته سوم تا ششم به صورت روزانه تغییر جهت داده شدند. مرگ و میر و وزن جوجه های مرده نیز ثبت شد. 
ترجیح رنگ خوراک دان
تفاوت های چشمگیری در رشد کلی و مصرف هفتگی خوراک (ترجیح رنگ) میان رنگ های دانخوری های موجود در آغل های چند رنگ یافت شد. ترجیح (بر اساس مصرف خوراک) پنج روز اول رنگی متفاوت از آن چیزی بود که در هفته سوم به صورت هفتگی ترجیح داده می شد. رنگی که در پنج روز اول ترجیح داده می شد متفاوت از آن چیزی بود که از هفته سوم به صورت هفتگی ترجیح داده شده بود.در مرگ و میر، تبدیل خوراک یا وزن مرغ ها تفاوت چشمگیری وجود نداشت. 
در آزمایش دوم ۱,۸۰۰ جوجه مادّه کاب به کار گرفته شدند. تمامی مشخصات مانند آزمایش اول بود. نتایج این آزمایش نیز با آزمایش اول یکسان بود.
از این مطالعات می توان نتیجه گرفت که مرغ های گوشتی زمانی که حق انتخاب داشته باشند رنگ قرمز دانخوری را برای خوردن غذا ترجیح می دهند؛ البته این ترجیح با توجه به سن تغییر می کند(در پنج روزگی زنگ سبز را ترجیح می دادند). همچنین می توان گفت که وقتی جوجه ها حق انتخاب رنگ ندارند، رنگ دانخوری هیچ تاثیری بر عملکرد آن ها ندارد.
 

منبع: آی تی پی نیوز