مقالات عرشیا دارو

نکاتی دقیق و آموزنده برای مزارع پولت تخمگذار

در هفته دوازدهم ، ۹۰ درصد از چهار چوب اندازه مرغ تخم گذار کامل می شود. و از

در هفته دوازدهم ، ۹۰ درصد از چهار چوب اندازه مرغ تخم گذار کامل می شود. و از آن زمان به بعد وضعیت بدنی یا (گوشت گرفتن) آنها باید به تدریج افزایش یابد . باید بدانیم در صورتی که مرغ ها واقعا به اندازه کافی (گوشتی) شده اند، آنها را جا به جا کنیم. مرغ های که در سنین مختلف جا به جا می شوند، بهترین شرایط در آنها دیده خواهد شد. در سال های اخیر دانش ژنتیکی مرغ ها پیشرفت زیادی کرده که از جمله می توان از ضریب تبدیل، وزن گیری روزانه و تولید گوشت نام برد . برای مرغدارانی که هدفشان پرورش مرغ های با توانایی تولید تخم مرغ برای جوجه آوری است، وزن گیری آنها برای دست یابی به بهترین عملکرد باید تحت نظر باشد. در این روش پرورش، هم وزن بدن و هم یکنواختی، مورد برسی قرار می گیرند چرا که این ویژگی ها برای بدست آوردن حداکثر تولید و تداوم  آن بسیار حائز اهمیت اند.
گوشت گیری مطلوب، نقش مهمی در توانایی مرغ برای گذاشتن تخم مرغ زیاد دارد، بنابراین مرغ ها برای داشتن گوشت کافی و مصرف چربی، باید در هفته های ۱۸ تا ۲۱ هفتگی گوشت کافی داشته باشند.
یکی دیگر از ابزارهای مهم که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، ثبت روند گوشت گیری مرغ هاست. از آن جایی که پرنده ها باید در دوره پرورش به خوبی نگهداری شوند، می بایست در زمان واقعی به وزن مورد نظر رسیده باشند. انتقال از پولت به یک مرغ مادر مولد، تغیرات زیادی در مصرف و چگونگی انرژی بین رشد اسکلتی، مصرف ماهیچه و چربی و توسعه ارگانهای سازنده تخم مرغ ایجاد می کند .
در این مطلب، چگونگی آماده سازی یک پولت در زمان مقرر برای تبدیل به مرغ تخمگذار بیان شده است پرورش چنین مرغ هایی چهار مرحله مهم دارد. اندازه ساختار بدنی و یکنواختی، از جمله عوامل مهم در زندگی هر گله مرغ از یک روزگی تا هفته هشتم است. از هفته هشتم تا دوازدهم، زمان کنترل برنامه غذایی مرغ هاست. بلوغ از هفته دوازدهم تا شانزدهم اتفاق افتاده و به تدریج شروع به گوشت گیری و رسیدن به شرایط ثابت م کند. از هفته شانزدهم تا بیستم باید سرعت رشد به منظور افزایش توانایی جنسی و همچنین کسب یکنواختی و گوشت گیری، زیاد شود. 

یکنواختی و رشد اولیه 
* اولین اولویت، داشتن یک بدن خوب و یکنواخت است. زمانی که این وضعیت در ۸ هفته اول زندگی به دست آمد، قرار دادن مرغ ها در یک شرایط درست آسان تر است.
* هفت روز اول پس از جایگزینی، روزهای بسیار مهمی برای ایجاد یکنواختی در گله هستند. وجود فضای کافی برای تغذیه و دسترسی به آب باید در یک درجه حرارت یکنواخت برای تمام جوجه ها امکان پذیر باشد. بنابراین ۴۸ ساعت پس از استقرار پرنده ها باید حداقل ۹۵ درصد از جوجه ها به ظروف پر از غذا و آب دسترسی داشته باشند .
* یکی از روش ها برای به دست آوردن بهترین یکنواختی، تقسیم بندی جوجه ها به سه گروه و انتقال آنها طی سه هفته به محل اصلی است. گروه اول را از پرنده های متوسط، گروه دوم از پرنده های کوچکتر و گروه سوم را با مرغ های سنگین وزن دسته بندی کنید.مرغ ها غذای کافی بخورانید به گونه ای که در هشت هفته اول به وزن واقعی خود برسند. در صورت امکان پرندگان را برای پرورش دادن و تخم گذاری جدا از یکدیگر قرار دهید. 
* به طور کلی، پرندگان کوچکترآهسته تر و مرغ های سنگین تر تند تر غذا می خورند، معلوم شده که مواد غذایی ریز تر که پرندگان کوچکتراز آن تغذیه می کنند موجب می شود تا این دسته از پرندگان، ۳۰ دقیقه بیش از پرندگان سنگین غذا بخورند.
* یکنواختی در تمام امور، باید در تمام دوره زندگی پرندگان ادامه داشته و کاهش نیابد. حداقل یکنواختی باید با نسبت ۱۰+ درصد، به هفتاد درصد برسد. هنگامی که چنین یکنواختی غیر قابل دست یابی باشد، توصیه می شود در جه بندی دیگری به اجرا درآید.
جهت بدست آوردن یکنواختی مناسب، توضیع غذا از اهمیت بالایی بر خوردار است. بنابراین،توضیع غذا باید در یک دوره زمانی کوتاه مدت سه دقیقه ای انجام شود.
* یکی از راه حل های خوب و عملی، انجام اولین وعده غذایی در سیستم های دانه خوری pan یا سیستم زنجیره ای در تاریکی و یا روش تغذیه با چراغ ها Signal به منظور توزیع سریع است. سیستم Signal به پرنده یاد می دهد که توزیع غذا با علامت چراغ ارتباط دارد. یاد گیری این روش از هفته سوم و در هنگام محدود نمودن غذا خوردن شروع می شود.
* چراغ های سالن ۳۰ دقیقه قبل از زمان غذا خوری روشن شده و مرغدار برای برسی تمام وضعیت سالن آن را بازرسی می کند. سپس چراغ ها به مدت یک دقیقه خاموش شده و بعد از آن، چراغ چشمک زن به مدت یک دقیقه در انتهای سالن روشن می شود. سیستم غذا خوری به حرکت درآمده و غذا در سالن توضیع و چراغ ها به طور کامل روشن می شوند. 

بهبود گوشت گیری در مرغها 
به طور کلی منظور از (گوشت گیری) چیست؟ این اصطلاح برای نشان دادن چگونگی رشد ماهیچه ها در سینه و بال های پرنده است. گوشت گیری مطلوب نقش مهمی در توانایی مرغ در تولید تعداد زیادی تخم مرغ دارد. ماهیچه های پرندگان باید بین هفته های ۱۸ تا ۲۱ به اندازه کافی رشد کند. پولت ها در زمان پرورش، گوشت گیری متفاوتی دارند. تا هفته چهارم باید ببینیم که سینه پرندگان شکل گرد به خود گرفته باشد که به آن (گوشت گیری چهار)می گویند.
در دوره نگهداری، شکل بدن مرغ تغیر کرده که به آن(گوشت گیری دو) می گویند. در این دوره ماهیچه سینه نباید بیرون زده باشد. از دوازده هفتگی به بعد، گوشت گیری ۲ الی ۳، در هفته شانزدهم و گوشت گیری ۳تا ۴ در هفته بیستم است.
برای اتخاذ درست ترین تصمیم در اثنای دوره های مختلف پرورش و ارزیابی تصمیم های گرفته شده، یک برسی جدی از گوشت گیری لازم است، اما چگونه این کار باید انجام داد؟ یک نمونه از گله ای که در سالن حضور دارد باید گرفته شود.
ارزیابی گوشت گیری باید مربوط به یک نقطه از سالن مثلا از وسط و یا از یک طرف آن باشد. هنگامی که پرندگان از نقطه ای که غذا وارد سالن می شود، نمونه برداری شوند، به طور معمول بهترین پرندگان مورد ارزیابی قرار می گیرند، در حالی که نمونه گیری از وسط و یا یک انتهای سالن، شرایط کلی سالن را مشخص خواهد کرد. 

منبع: آی تی نیوز