مقالات عرشیا دارو

شناسایی دوگونه جلبک کاربردی از دو دریاچه‌ نمک

محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به جداسازی و شناسایی ریخت‌شناسی و مولکولی دوگونه جلبک کاربردی

محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به جداسازی و شناسایی ریخت‌شناسی و مولکولی دوگونه جلبک کاربردی Dunaliella از دریاچه‌های شور «حوض سلطان» و «آران و بیدگل» شدند.

به گزارش ایسنا، دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با بیان این که دریاچه نمک «حوض سلطان» و «آران و بیدگل» با شوری بالا از نظر ذخایر ژنتیکی و زیستی دارای منابعی ویژه و قابل ملاحظه هستند، گفت: تلاش‌های ما در این مرکز طی نمونه‌برداری‌های مختلف از دریاچه‌های فوق شور «حوض سلطان» و «آران و بیدگل» منجر به جداسازی و شناسایی دو گونه بومی ریزجلبک مهم«Dunaliella parva» و «Dunaliella viridis» شده است که بر اهمیت اکولوژیک و تنوع زیستی این مناطق تأکید می‌کند. این ریزجلبک‌ها پتانسیل قابل توجهی از نظر تولید بتاکاروتن‌ها داشته و سوژه‌های بسیار جذابی برای انجام مطالعات گسترده بیوتکنولوژی محسوب می‌شوند.

وی در ادامه افزود: این ریزجلبک‌ها در زمان عادی که شوری دریاچه کمتر است، رنگدانه سبز ترشح می‌کنند و با بالا رفتن شوری و یا تبخیر شدید آب برای سازگاری با این شوری از خود رنگدانه قرمز ترشح می‌کنند؛ شکوفایی این جلبک هیچ‌گونه خطری برای جوامع بشری نداشته و حتی می‌تواند در صورت انجام مطالعات و بالا بودن تراکم وسیعی از جلبک‌های دونالیلا در استخراج مواد بیولوژیک دریایی مهمی چون بتاکاروتن‌ها، آلفا کاروتن، زاکسانتین، کریپتوکسانتنین، لوتیین و … مورد استفاده قرار گیرد.

شاهزاده فاضلی خاطرنشان کرد: سویه‌های این گونه‌های بومی در بانک میکروارگانیسم‌ها، با شماره‌های دسترسـی Dunaliellaparva IBRC-M 5058 و Dunaliellaviridis IBRC-M 5059 نگهداری می‌شوند و قابل ارائه به تمام محققان و دانشمندان هستند.

بر اساس این گزارش، نتایج این پژوهش در سال جاری در جلد ۱۷  شماره ۱ مجله رستنی‌ها به چاپ رسیده است.

منبع: ایسنا